strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Podlicznik ogrodowy
Podlicznik ogrodowy
Dodany: 22.05.2020, wyświetleń: 1107
Pobierz PDF
DRUKUJ

 

 

 

 

 

 

 

MONTAŻ  WODOMIERZA  DO  OPOMIAROWANIA  WODY  BEZPOWROTNIE  ZUŻYTEJ

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży informuje, że jeżeli chcecie Państwo korzystać z wody w celach ogrodniczych, to istnieje mozliwość zamontowania odrębnego wodomierza, nazwanego potocznie podlicznikiem ogrodowym. Będziecie wówczas ponosić Państwo koszty wody zużytej zgodnie ze wskazaniem tegoż licznika jako wody bezpowrotnie zużytej, tj. bez ponoszenia kosztów odprowadzenia jej jako ścieków. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym licznikiem wody.

 

W czasie długotrwałego braku opadów atmosferycznych oraz spowodowanego tym nadmiernego poboru wody z wodociągu miejskiego, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody dla Mieszkańców, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży prosi o używanie wody z miejskiej sieci wodociągowej do podlewania ogródków przydomowych i działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i terenów zielonych w godzinach wieczornych lub nocnych.

 

 

OPIS  PROCEDURY  KROK  PO  KROKU

 

1. Wniosek


W celu dokonania montażu wodomierza ogrodowego należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na montaż podlicznika ogrodowego.

Wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie zakładu przy ul. 3-go Maja 12a w Chełmży, w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres zakładu albo pocztą e-mail na adres: .

Do pobrania:

(Wzór  wniosku – Druk  OGR-06 – Wniosek  o  wyrażenie  zgody  na  montaż  podlicznika  ogrodowego)

 

2. Montaż podlicznika


Wybrany przez Państwa wykonawca prac instalacyjnych wykonuje niezbędną instalację i montuje podlicznik ogrodowy. Sposób zabudowy wodomierza nie powinien powodować naprężęń w instalacji, w miejscu jego zabudowy.

Zalecany wodomierz:

średnica nominalna DN 15 mm ( 1/2 cala ),

nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h

W zależności od układu instalacji należy przewidzieć możliwość spustu wody z instalacji na okres zimowy.

 

3. Zgłoszenie odbioru


Po wykonaniu montażu podlicznika kontaktujecie się Państwo telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta – tel. (56) 675 60 80 lub Działem Technicznym tel. (56) 675 47 19 w celu umówienia terminu odbioru podlicznika.

 

4. Odbiór techniczny


Pracownik ZWiK w Chełmży dokonuje oględzin nowej instalacji i poprawności montażu podlicznika ogrodowego oraz plombuje elementy złączne (śrubunki). Na potwierdzenie odbioru Właściciel otrzymuje dokument potwierdzający prawidłowe zamontowanie i podpisuje zlecenie zaplombowania podlicznika ogrodowego. Termin odbioru podlicznika ogrodowego uzgadniany jest indywidualnie.

 

5. Opłata


Faktura za zaplombowanie podlicznika ogrodowego wysyłana jest na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny. Opłata zgodna jest z obowiązującym aktualnie cennikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. Pozostałe prace instalacyjne, łącznie z zakupem podlicznika ogrodowego, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat) wykonuje Inwestor/Właściciel nieruchomości na własny koszt.

 

 

Podstawowe  warunki  techniczne  montażu  podlicznika  „ogrodowego”:


 

- należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczonego do pomiaru ilości wody zużytej do podlewania ogrodu przydomowego lub trawnika. Podlicznik ogrodowy montuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem ogrodowym nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do sytemu kanalizacji sanitarnej,

 

- podlicznik ogrodowy powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu,

 

- niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między podlicznikiem ogrodowym a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,

 

- woda pobierana za podlicznikiem ogrodowym może być przeznaczona tylko i wyłącznie do podlewania ogrodu lub trawnika,

 

- podlicznik ogrodowy (wodomierz) bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną ( ważność cechy wynosi 5 lat od daty umieszczonej na liczydle wodomierza ). Odbiorca usług dokonuje legalizacji (wymiany) podlicznika ogrodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

- w przypadku braku ważnej legalizacji (cechy legalizacyjnej) ZWiK w Chełmży ma prawo do nie rozliczania podlicznika ogrodowego,

 

- dostęp do podlicznika ogrodowego powinien być swobodny i bezpieczny, zapewniający odczytywanie stanu wodomierza,

 

- podlicznik ogrodowy należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,

 

- wszelkie koszty związane z przygotowaniem instalacji i wykonaniem podejścia podlicznika ogrodowego oraz montażu urządzenia pomiarowego ponosi Odbiorca usług,

 

- istnieje możliwość podpięcia podlicznika do celów ogrodowych do systemu radiowego odczytu wodomierzy, ale tylko w przypadku, gdy wodomierz będzie przystosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu firmy Apator Powogaz – wodomierze typu Smart+ lub SmartC+. Stan takiego podlicznika jest automatycznie odczytywany przez ZWiK w Chełmży. W pozostałych przypadkach podawanie stanu podlicznika do celów ogrodowych należy do obowiązków Odbiorcy usług. Ewentualne koszty zakupu odpowiedniego wodomierza wraz z nakładką radiową ponosi Odbiorca usług.

 

Odczyt  podlicznika  do  celów  ogrodowych:


Rozwiązanie nr 1:

 

Gdy wodomierz główny oraz podlicznik pracuje w Systemie Odczytów Radiowych to odczyt wskazań podlicznika i wodomierza głównego wykonywany będzie przez pracownika ZWiK w Chełmży.

 

Rozwiązanie nr 2:

 

Gdy podlicznik wymaga tzw. odczytu tradycyjnego obowiązek podawania stanów podlicznika do celów ogrodowych spoczywa na Odbiorcy usług.

 

Stan podlicznika ogrodowego można podawać telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod numer tel. (56) 675 60 80 w poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: .

Wyliczenie faktury za zużytą wodę i zrzucone ścieki polega na obciążeniu należnością za zmierzoną wodę przez podlicznik (tylko zużyta woda) i pomniejszeniu o tę wartość wskazań wodomierza głównego (zużyta woda i zrzucone ścieki).

 

 

Zalecany  schemat  wbudowania  wodomierza  na  instalacji  przeznaczonej  do  podlewania  ogrodu:


 

 

 

Dla wodomierza DN 15 mm (1/2 cala) minimalne długości odcinków prostych wynoszą:

L1 ≥ 75 mm ( L1 ≥ 5 DN tj. 5 x 15 mm = 75 mm ),

L2 ≥ 45 mm ( L2 ≥ 3 DN tj. 3 x 15 mm = 45 mm ).

 

 

 

 

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Znajdź w portalu
odczyt.png
awaria.png
lokalizacja.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.